Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο

Σύνολο αγορών:
0,00 ή 0 Πόντοι

Όροι χρήσης AVINκερδίζω

Όροι Προγράμματος AVIN Κερδίζω για Άυλη Κάρτα

 

 1. Κάθε κάρτα (όπου ως κάρτα θεωρείται εν προκειμένω το Barcode και ο αριθμός κάρτας) είναι και παραμένει ιδιοκτησία της AVINOILE.. Η κάρτα στο εξής θα ονομάζεται «AVIN Κερδίζω».
 2. Ο κάτοχος, όταν λάβει το barcode υποχρεούται να κάνει αποκλειστική, προσωπική χρήση αυτού και να μην μεταβιβάζει ή παραχωρεί την χρήση της σε άλλον.
 3. Ο κάτοχος δικαιούται να συναλλάσσεται με όλα τα πρατήρια ή/και επιχειρήσεις που δέχονται την κάρτα «AVIN Κερδίζω» για απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, με βάση αυθεντικές και μόνο συναλλαγές. Η κάρτα έχει ισχύ μόνο στην Ελλάδα. Η χρήση της συγκεκριμένης κάρτας γίνεται στα πρατήρια που έχουν σήμα AVIN πανελλαδικά, και που έχουν την ειδική σήμανση «AVIN Κερδίζω», με το λογότυπο και το σήμα «AVIN Κερδίζω».
 4. Ο κάτοχος έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι δύο (2) συναλλαγές την ημέρα, με χρήση της κάρτας του. Σε περίπτωση περισσοτέρων των δύο συναλλαγών, οι επιπλέον συναλλαγές δεν θα ισχύουν και οι επιπλέον πόντοι που θα αποκτά θα ακυρώνονται αυτομάτως.
 5. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στην AVINOILE. ή να υποβάλλει ως εγγεγραμμένος χρήστης στο Avinkerdizo.gr τυχόν αλλαγή στοιχείων που δήλωσε, διαφορετικά η AVINOIL A.E. δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ή διακοπής της επικοινωνίας.
 6. Το Πρόγραμμα αυτό δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του πελάτη από το Νόμο. Εξάλλου, η AVINOILE. δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει την κάρτα εάν ο κάτοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση της. Η AVINOIL A.E. δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο.
 7. Ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από τον πρατηριούχο και των στοιχείων που εμφανίζονται στην εφαρμογή AVIN Κερδίζω App. Η AVINOIL E. δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή καταστημάτων που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική (απο)ζημίωσή του.
 8. Ο κάτοχος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών της κάρτας «AVIN Κερδίζω» της AVINOILE. σε περίπτωση που η συσκευή που φέρει την εφαρμογή μαγνητισθεί, καταστραφεί ή χαθεί, ή και σε περίπτωση που η χρήση της γίνει παράνομη ή αντικανονική, ευθυνόμενος (ο κάτοχος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κάτοχος, αυτόματα μεταφέρονται στην καινούργια του κάρτα.
 9. Ο κάτοχος μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την AVINOILE. μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης Μελών και να καλεί τον ειδικό αριθμό εξυπηρέτησης/ενημέρωσης πόντων που λειτουργεί εργάσιμες ημέρες από τις 9πμ έως τις 8μμ . Η AVINOIL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον πελάτη και με άλλα μέσα για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν. Ο πελάτης θα μπορεί να ενημερώνεται για το σύνολο των πόντων του λογαριασμού του μετά την τελευταία επιτυχημένη online συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί.
 10. Οι πόντοι που δικαιούται ο χρήστης της κάρτας μετά από κάθε του συναλλαγή (η οποία γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογήςστο πρατήριο) θα προστίθενται αμέσως μετά τη συναλλαγή. Το σύνολο των πόντων που αντιστοιχούν ανά πελάτη θα είναι διαθέσιμο αμέσως μετά από κάθε συναλλαγή. Όταν ο πελάτης συγκεντρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε δωροεπιταγή, τότε εκδίδεται αυτόματα η δωροεπιταγή και του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη δωροεπιταγή.
 11. Η απόκτηση των πόντων γίνεται μετά από την επιτυχημένη online ολοκλήρωση της συναλλαγής.
 12. Η AVINOIL A.E. δικαιούται να ζητά από τον κάτοχο κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης πόντων συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την επαλήθευση της ταυτοπροσωπίας του με τον δικαιούχο της κάρτας.
 13. Η απόκτηση των πόντων θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, μέσω της «AVIN Κερδίζω», σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία βρίσκεται εντός του πρατηρίου. Η AVINOILE. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια/και να προσθέτει/αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης πόντων μέσω των πρατηρίων της AVINOIL A.E. ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Διατηρεί, επίσης, τη διακριτική ευχέρεια να μεταβάλλει το σύστημα αντιστοίχησης πόντων ανά δωροεπιταγή, καθότι η αξία της δωροεπιταγής καθορίζεται κάθε φορά από την AVINOIL Α.Ε.
 14. Οι δωροεπιταγές που δικαιούται ο κάτοχος θα γνωστοποιούνται σε αυτόν μέσω της ενότητας «Κουπόνια» ή Δωροεπιταγές που εμφανίζεται στην εφαρμογή AVIN Κερδίζω App και του portal των πελατών Avikerdizo.gr
 15. Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία, η AVINOILE. θα διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
 16. Οι δωροεπιταγές αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει η AVINOILE..
 17. Η δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές σε πρατήρια που φέρουν το σήμα του προγράμματος «ΑVIN ΚΕΡΔΙΖΩ» και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Η δωροεπιταγή μπορει να χρησιμοποιηθεί για αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία της δωροεπιταγής, καθώς σε καμία περίπτωση δεν δίδονται ρέστα εάν πραγματοποιηθεί αγορά μικρότερης αξίας από την αξία της δωροεπιταγής. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της δωροεπιταγής, ο πελάτης δεν διατηρεί καμία αξίωση υφιστάμενη ή και μελλοντική κατά της AVINOIL Α.Ε.
 18. Ο δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση της δωροεπταγής και η AVINOIL Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του δικαιούχου για την απώλεια, κλοπή ή για την παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 19. Η AVINOIL Α.Ε. κατά την παραλαβή και εξαργύρωση της δωροεπιταγής δεν φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.
 20. Η AVINOIL Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα καθώς και να προβαίνει σε διακοπή του προγράμματος πιστότητας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των δικαιούχων, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία οικειοθελής παροχή της AVINOIL Α.Ε. προς τους δικαιούχους της.
 21. Κάτοχος της κάρτας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 22. H AVINOILE. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτες «AVIN Κερδίζω» οι οποίες είναι ανενεργές για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, καθώς και να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε αυτές.
 23. Η AVINOILE. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάρτες «AVIN Κερδίζω» στις οποίες δεν έχει γίνει καμία εξαργύρωση τους τελευταίους 36 μήνες.
 24. Ο κάτοχος της κάρτας δεν θα δικαιούται να προβεί στην εξαργύρωση των πόντων του για την απόκτηση δώρων για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς την AVINOILE. ή τις θυγατρικές της εταιρείες, την ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. και τις εταιρείες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.
 25. Οι προσφορές που παρουσιάζονται μέσα από την εφαρμογή AVIN Κερδίζω app ισχύουν μέχρι την περίοδο που αναφέρει η προσφορά και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 26. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις.  Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών AVIN Κερδίζω 211-7772000-9, www.avinoil.gr ή www.avinkerdizo.gr 

Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες για την αναζήτησή σας!